Menu

Colocviu internațional 2010 şi inaugurarea CIEE

Între 1 și 3 septembrie 2010, Profesorul Dr. Carol IANCU (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales al Universităţii "Paul Valéry" – Montpellier III şi École des Hautes Études du Judaïsme de France) și Profesor Dr. Alexandru-Florin PLATON (Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică "Dr. Alexandru Şafran" al Facultăţii de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi) au fost organizatorii unui important Colocviu international, intitulat:

Profesori şi studenţi evrei la universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfîrşitul secolului al XIX-lea – sfîrşitul celui de-al doilea război mondial)

 

    Colocviul a avut loc la Iasi în zilele de 1, 2 si 3 septembrie 2010, deschiderea lucrărilor fiind precedată de inaugurarea Centrului de Istorie a Evreilor și Ebraistica care a primit denumirea "Dr. Alexandru Șafran", fost Șef Rabin al României (1940-1947) și Mare Rabin al Genevei (1948-1998), căruia istoricul Carol Iancu i-a consacrat o monografie aparuta la Editura Hasefer ("Alexandru Safran. O viata de lupta, o raza de lumina").

Evenimentul a avut loc în prezenta Rectorului Universitatii "A.I. Cuza", Profesor  Dr. Vasile IȘAN, a Rectorului Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, Profesor Dr. Andrei MARGA, a Profesorului  Dr. Avinoam SAFRAN (fiul lui Alexandru SAFRAN), de la Universitatea din Geneva,  si a numeroase personalitati din tara si strainatate.