Menu

Colocviu internațional 2011

     Fenomen cu multiple implicaţii politice, sociale, economice, juridice şi morale, Şoahul a însemnat exterminarea de către regimul nazist şi regimurile care au colaborat cu acesta, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a şase milioane de evrei.

   Nimicirea a aproape două treimi a iudaismului european a fost precedată, în toate ţările cucerite sau aliate cu al Treilea Reich, de persecuţii metodice aplicate evreilor, o legislaţie discriminatorie, pierderea drepturilor civile, excluderea din exercitarea profesiilor, spolierea proprietăţilor, constrângerea la munci forţate, deportări şi internarea în lagăre. Acest sistem de înjosire şi ostracizare a fost impus şi evreilor din România care au suferit primul masacru gigantic al anilor de „noapte şi ceaţă”. Efectiv, începutul războiului împotriva URSS şi participarea României alături de Germania nazistă la acest conflict au avut urmări tragice asupra evreilor din Iaşi, care au fost victimele unui pogrom organizat şi înfăptuit în zilele de 28-30 iunie 1941, de autorităţile locale la ordinul guvernului de la Bucureşti şi al lui Ion Antonescu, şi cu participarea militarilor germani aflaţi in oraş.

Pogromul care a făcut mii victime (13.266 după un raport al Serviciului Special de Informaţii din 1943, şi 14.850 după un raport al comunităţii din 1946, cifra exactă este necunoscută) dintre cei 45.000 locuitori evrei din Iaşi, a fost urmat, în vara anului 1941, de alte masacre de evrei în Basarabia şi nordul Bucovinei, de către trupele germano-române în timpul recuceririi acestor provincii, o mare parte a supravieţuitorilor, deportaţi în Transnistria, au fost masacraţi sau au murit acolo (de foame, frig şi boli).

 

  • Ideologia şi manifestările antisemitismului în perioada interbelică;
  • Reconstituirea contextului istoric, cauzele imediate şi desfăşurarea pogromului în oraş, urmat de cele două „trenuri ale morţii”;
  • Ocultarea şi memoria pogromului în studiile istorice şi în literatură.

 

Colocviul intitulat "70 de ani de la pogromul de la Iaşi (28-30 iunie 1941). Istorie şi memorie" are loc în zilele de 26 şi 27 iunie, sub egida comună a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi a Universităţii "Paul Valéry" din Montpellier.

     Organizarea sa, în zilele de 26 şi 27 iunie 2011 în oraşul Iaşi este asigurată de Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică "Dr. Alexandru Şafran" de la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, şi de  Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales al  Universităţii  "Paul  Valéry"  din  Montpellier,  în  colaborare  cu  École  des  Hautes  Études  du Judaïsme de France.

      Responsabilii Comitetului ştiinţific şi Comitetului de organizare sunt prof. univ.dr. Carol Iancu, de la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, director al École des Hautes Études du Judaïsme din Franţa, şi prof.univ. dr. Alexandru Florin Platon, decan al Facultăţii de Istorie de la Universitatea A.I Cuza din Iaşi.

     Comitetul ştiinţific este alcătuit de: profesor univ. dr. Elie BARNAVI, Universitatea din Tel Aviv şi Musée de l’Europe, Bruxelles; Dr. Mihai-Ştefan CEAUŞU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Iaşi; Adrian CIOFLÂNCĂ, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Iaşi; Profesor univ. dr. Ladislau GYEMANT, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Profesor univ. dr. Carol IANCU, Universitatea „Paul Valéry” – Montpellier III; Profesor univ. dr. Alexandru-Florin PLATON, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; Profesor univ. dr. Silviu SANIE, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; Profesor univ. dr. Mihai-Răzvan UNGUREANU, Universitatea din Bucureşti; Dr. Felicia WALDMAN, Universitatea din Bucureşti; Profesor univ. dr. Robert WISTRICH, Universitatea Ebraică din Ierusalim

     Comitetul de onoare este reprezentat de: E.S. Dan BEN ELIEZER, Ambasadorul Israelului în România; Profesor univ. dr. Anne FRAISSE, Preşedinta Universităţii „Paul Valéry” din Montpellier; Profesor univ. dr. Vasile IŞAN, Rector al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi; Profesor univ. dr. Andrei MARGA, Rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Profesor univ. dr. Ioan PÂNZARU, Rector al Universităţii din Bucureşti; Dr. Shlomo LEIBOVICI-LAIŞ, Preşedintele Asociaţei Culturale Mondiale a Evreilor din România (ACMEOR), Tel Aviv; E. S. Henri PAUL, Ambasadorul Franţei în  România; M. José Maria QUEIROS, Directorul Centrului Cultural Francez din Iaşi; Profesor  univ.  dr.  Avinoam  SAFRAN, Profesor la  Universitatea Paris VI şi Profesor onorific la Universitatea din Geneva; Dr. Emil SIMIU, Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie, Statele Unite ale Americii; Profesor univ. dr. René-Samuel SIRAT, Preşedinte al Institutului universitar Rachi  din Troyes; Profesor univ. dr. Esther STAROBINSKI-SAFRAN, Profesor onorific de Filozofie al Universităţii din Geneva; Dr. Aurel VAINER, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Deputat în Parlament; Prof. univ. dr. Alexandru ZUB, membru al Academiei Române.

    Manifestarea  se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România.